Stats & Rankings for Jeroen de Zeeuw


Jeroen de Zeeuw
@BramasoleWijnen

http://vindeterroir.blogspot.com Wij zijn een kleine wijnhandel in Rijswijk. Andere'wijnen Terroir, BIO, echte wijn! Tafelaar bij RT103Jeroen de Zeeuw
@BramasoleWijnen
http://www.bramasole.nl

Ranked 372,428th in the world by followers
Ranked 131st by followers in 'iPhone: 0.000000,0.000000'


See even more detailed Jeroen de Zeeuw Twitter stats at Twitter Counter.


Want to be featured here and get more followers too? Find out how on Twitter Counter

Date Followers Following Updates
March 28, 2012 1,007 605 8,100
March 17, 2011 431 352 2,924


See even more detailed Jeroen de Zeeuw Twitter stats at Twitter Counter.