Stats & Rankings for LuFerraz


LuFerraz
@LuFerraz

Jornalista e assessora de imprensaLuFerraz
@LuFerraz
http://hotspot22.wordpress.com/

LuFerraz joined Twitter on 2008-02-15 10:28:42
Ranked 1,601,448th in the world by followers
Ranked 3,107th by followers in 'São Paulo'


See even more detailed LuFerraz Twitter stats at Twitter Counter.


Want to be featured here and get more followers too? Find out how on Twitter Counter

Date Followers Following Updates
May 01, 2009 78 75 51
January 31, 2009 55 65 46
January 20, 2009 54 66 46
December 28, 2008 47 63 44
December 23, 2008 47 63 44
December 13, 2008 50 64 44
December 07, 2008 49 64 44
November 29, 2008 49 64 43
November 21, 2008 49 64 43
November 02, 2008 44 64 41
October 22, 2008 43 63 30
October 17, 2008 43 63 30
September 20, 2008 41 63 30
September 17, 2008 41 63 30
September 14, 2008 41 63 30
September 08, 2008 41 63 30
August 29, 2008 39 63 30
August 27, 2008 39 63 30
August 18, 2008 40 63 30
July 24, 2008 29 52 30
July 17, 2008 36 58 30
July 16, 2008 36 58 30
July 07, 2008 30 53 28
June 29, 2008 29 53 28
June 24, 2008 29 53 28
June 22, 2008 29 53 28
June 17, 2008 28 53 26
June 16, 2008 28 53 26
June 04, 2008 28 53 26
June 02, 2008 28 53 26


See even more detailed LuFerraz Twitter stats at Twitter Counter.