Stats & Rankings for Helge Selstø


Helge Selstø
@ikthelge

Amatørfotograf, amatørpolitiker, amatør... liker gode diskusjoner. Misliker fordommer, håper jeg! Fulltids voksenlærer i datafag.Helge Selstø
@ikthelge
http://www.facebook.com/hesel

Ranked 316,761st in the world by followers
Ranked 153rd by followers in 'Oslo, Norway'


See even more detailed Helge Selstø Twitter stats at Twitter Counter.


Want to be featured here and get more followers too? Find out how on Twitter Counter

Date Followers Following Updates
February 02, 2013 1,266 1,528 28,100
October 01, 2011 812 969 13,385


See even more detailed Helge Selstø Twitter stats at Twitter Counter.