Stats & Rankings for ʍìӀɑղɑ ɾվɑղ


ʍìӀɑղɑ ɾվɑղ
@rM1L

ɑղ օɾժìղɑɾվ հմʍɑղ ҍҽìղց,Ӏìѵìղց ìղ էհìʂ ҽ×էɾɑօɾժìղɑɾվ աօɾӀժ! Ӏìƒҽ ìʂ էʍìӀɑղɑ ɾվɑղ
@rM1L
http://milzography.com

ʍìӀɑղɑ ɾվɑղ joined Twitter on 2009-02-01 05:36:03
Ranked 107,020th in the world by followers
Ranked 869th by followers in 'Indonesia'


See even more detailed ʍìӀɑղɑ ɾվɑղ Twitter stats at Twitter Counter.


Want to be featured here and get more followers too? Find out how on Twitter Counter

Date Followers Following Updates
October 11, 2012 7,973 5,150 74,548
September 19, 2012 7,997 5,155 74,415
April 26, 2011 8,047 5,920 70,858
January 15, 2011 8,136 6,014 67,265
January 10, 2011 8,130 6,948 66,950
January 03, 2011 8,148 7,063 66,660
November 16, 2010 8,096 7,196 64,954
September 17, 2010 8,157 7,288 63,993
September 12, 2010 8,145 7,255 63,709
September 05, 2010 8,099 7,223 63,349
July 19, 2010 7,729 6,557 59,663
May 20, 2010 7,449 6,202 55,035
May 15, 2010 7,451 6,199 54,716
May 13, 2010 7,442 6,189 54,467
May 08, 2010 7,438 6,180 54,154
May 03, 2010 7,414 6,174 53,756
March 21, 2010 7,300 6,228 49,448
January 20, 2010 6,857 6,732 44,278
January 15, 2010 6,820 6,686 43,777
January 14, 2010 6,823 6,685 43,755
January 13, 2010 6,797 6,679 43,718
January 08, 2010 6,780 6,671 43,164
January 03, 2010 6,750 6,631 42,593
November 21, 2009 6,577 6,661 37,572
September 16, 2009 5,805 5,840 31,153
September 15, 2009 5,789 5,767 30,965
September 10, 2009 5,772 5,758 30,469
July 24, 2009 5,250 5,371 23,646
May 19, 2009 4,003 4,053 14,121
May 18, 2009 4,006 4,040 14,071


See even more detailed ʍìӀɑղɑ ɾվɑղ Twitter stats at Twitter Counter.